Wednesday, 5 June 2013

మనసా.. తుళ్ళిపడకే

మనసా.. తుళ్ళిపడకే.. అతిగా ఆశ పడకే
అతనికి నీవు.. నచ్చావో లేదో..
శుభ ఘడియా.. వచ్చేనో రాదో..
తొందర పడితే అలుసే మనసా తెలుసా

ఏమంత అందాలు కలవని
వస్తాడు నిన్ను వలచి..
ఏమంత సిరి ఉంది నీకని..
మురిసేను నిన్ను తలచి..
చదువా, పదవా ఏముంది నీకు
తళుకు, కులుకు ఏదమ్మా నీకు..
శ్రుతి మించకే నీవు మనసా

నోము నోచావు నీవని
దొరికేను ప్రేమ ఫలము
దేవుడు ఇస్తాడు నీకని
అరుదైన అంత వరము..
మనసా, వినవె.. మహ అందగాడు
తనుగా జతగా.. మానకంది రాడు..
కలలాపవే కన్నె మనసా

0 comments:

Post a Comment