Wednesday, 5 June 2013

గుండె నిండా

గుండె నిండా గుడిగంటలు గువ్వల గొంతులు ఎన్నో మోగుతుంటే
కళ్ళ నిండా సంక్రాంతులు సంధ్రాకాంతులు శుభాకాంక్షలంటే
వెంటనే పోల్చాను నీ చిరునామా ప్రేమా
గుండె నిండా గుడిగంటలు గువ్వల గొంతులు ఎన్నో మోగుతుంటే
కళ్ళ నిండా సంక్రాంతులు సంధ్రాకాంతులు శుభాకాంక్షలంటే

చూస్తూనే మనసు వెళ్ళి నీ ఒళ్ళో వాలగా
నిలువెల్లా మారిపొయా నేనే నీ నీడగా
నిలువదు నిముషం నువు యెదురుంటే
కదలదు సమయం కనపడకుంటే
నువ్వొస్తూనే ఇంద్రజాలం చేశావమ్మా
కవ్విస్తూనే చంద్రజాలం వెశావమ్మా
పరిచయమే చేశావే నన్నే నాకు కొత్తగా ప్రేమా
గుండె నిండా గుడిగంటలు గువ్వల గొంతులు ఎన్నో మోగుతుంటే
కళ్ళ నిండా సంక్రాంతులు సంధ్రాకాంతులు శుభాకాంక్షలంటే

నీ పేరే పలవరించే నాలోని ఆశలు
మౌనాన్నే ఆశ్రయించే ఎన్నెన్నో ఊసులు
తెరిచిన కనులే కలలకు నెలవై
కదలని పెదవే కవితలు చదివే
ఎన్నెన్నెన్నెన్నో గాథలున్న నీ భాషని
ఉన్నట్టుండి నేర్పినావే రోజుని
నీ జతలో క్షణమైనా బ్రతుకును చరితగా మార్చెస్తుందమ్మా
గుండె నిండా గుడిగంటలు గువ్వల గొంతులు ఎన్నో మోగుతుంటే
కళ్ళ నిండా సంక్రాంతులు సంధ్రాకాంతులు శుభాకాంక్షలంటే
వెంటనే పోల్చాను నీ చిరునామా ప్రేమా

0 comments:

Post a Comment