Wednesday, 5 June 2013

ఏ శ్వాసలో

వేణుమాధవా .. ... వేణుమాధవా .. ...
శ్వాసలో చేరితే గాలి గాంధర్వమౌతున్నదో
శ్వాసలో చేరితే గాలి గాంధర్వమౌతున్నదో
మోవిపై వాలితే మౌనమే మంత్రమౌతున్నదో
శ్వాసలో నే లీనమై
మోవిపై నే మౌనమై
నిను చేరనీ మాధవా.. ..
శ్వాసలో చేరితే గాలి గాంధర్వమౌతున్నదో
మునులకు తెలియని జపములు జరిపినదా మురళీ సఖి
వెనుకటి బ్రతుకున చేసిన పుణ్యమిదా
తనువును నిలువున తొలిచిన గాయమునే, తన జన్మకీ
తరగని వరముల సిరులని తలచినదా
కృష్ణా నిన్ను చేరింది అష్టాక్షరిగ మారింది
ఎలా ఇంత పెన్నిధి వెదురు తాను పొందింది
వేణుమాధవ నీ సన్నిధి
శ్వాసలో చేరితే గాలి గాంధర్వమౌతున్నదో
మోవిపై వాలితే మౌనమే మంత్రమౌతున్నదో
చల్లని నీ చిరునవ్వులు కనబడక కనుపాపకీ
నలువైపుల నడి రాతిరి ఎదురవదా
అల్లన నీ అడుగుల సడి వినబడక హృదయానికి
అలజడితో అణువణువూ తడబడదా
నువ్వే నడుపు పాదమిది
నువ్వే మీటు నాదమిది
నివాళిగా నా మది నివేదించు నిమిషమిది
వేణుమాధవా నీ సన్నిధి
రి రి రి రి రి రి
సా రి రి
రి గా

రి రి రి రి
రి రి రి
రి రి రి రి రి గా
రి పా పా

రి రి
రి రి

రి రి రి రి
రి రి రి
రి రి గా
రాధికా హృదయా రాగాంజలి
నీ పాదముల వ్రాలు కుసుమాంజలి
గీతాంజలి

0 comments:

Post a Comment