Wednesday, 5 June 2013

ఔరా అమ్మక చెల్ల

ఔరా అమ్మక చెల్ల ఆలకించి నమ్మటమెల్లా అంత వింతగాధల్లో ఆనందలాల
బాపురే బ్రహ్మకుచెల్లా వైనమంత వల్లించవెల్లా రేపల్లె వాడల్లో ఆనంద లీల
ఐనవాడే అందరికి ఐనా అందడు ఎవ్వరికి (2)
బాలుడా గోపాలుడా లోకాల పాలుడా తెలిసేది ఎలా ఎలా చాంగుభళా
తెలిసేది ఎలా ఎలా చాంగుభళా
ఔరా అమ్మకచెల్లా ఆలకించి నమ్మటమెల్లా అంత వింతగాధల్లో ఆనందలాల

నల్లరాతి కండలతో కరుకైనవాడే వెన్నముద్ద గుండెలతో కరుణించు తోడే
నల్లరాతి కండలతో కరుకైనవాడే ఆనందలాల
వెన్నముద్ద గుండెలతో కరుణించు తోడే ఆనందలీల
ఆయుధాలు పట్టను అంటూ బావ బండి తోలిపెట్టే ఆనందలాల
జాణ జాణ పదాలతో జ్ఞాననీతి పలుకునటే ఆనందలీల
బాలుడా గోపాలుడా లోకాల పాలుడా తెలిసేది ఎలా ఎలా చాంగుభళా
ఔరా అమ్మక చెల్ల ఆలకించి నమ్మటమెల్లా అంత వింతగాధల్లో ఆనందలాల
బాపురే బ్రహ్మకుచెల్లా వైనమంత వల్లించవెల్లా రేపల్లె వాడల్లో ఆనంద లీల

ఆలమంద కాపరిలా కనిపించలేదా ఆనందలాల
ఆలమందు కాళుడిలా అనుపించు కాదా ఆనందలీల
వేలితో కొండను ఎత్తే కొండంత వేలు పట్టే ఆనందలాల
తులసి దళానికే తేలిపోయి తూగునటే ఆనందలీల
బాలుడా గోపాలుడా లోకాల పాలుడా తెలిసేది ఎలా ఎలా చాంగుభళా
ఆఆ ఔరా అమ్మక చెల్ల ఆలకించి నమ్మటమెల్లా అంత వింతగాధల్లో ఆనందలాల
బాపురే బ్రహ్మకుచెల్లా వైనమంత వల్లించవెల్లా రేపల్లె వాడల్లో ఆనంద లీల

0 comments:

Post a Comment