Wednesday, 27 February 2013

KOTHA BANGARU LOKAM-నిజంగా నేనేనా

KOTHA BANGARU LOKAM-నిజంగా నేనేనా


                                           

నిజంగా నేనేనా ఇలా నీ జతలో ఉన్నా...
ఇదంతా ప్రేమేనా ఎన్నో వింతలు చూస్తున్నా...

ఎదలో ఎవరో చేరి అన్నీ చేస్తున్నారా
వెనకే వెనకే ఉంటూ నీపై నన్నే తోస్తున్నారా
హరే హరే హరే హరే హరే రామా
మరి ఇలా ఎలా వచ్చేసింది ధీమా
ఎంతో హుషారుగా ఉన్నాదేదో లోనా ఏమ్మా....
హరే హరే హరే హరే హరే రామా
మరి ఇలా ఎలా వచ్చేసింది ధీమా
ఎంతో హుషారుగా ఉన్నాదేదో లోనా ఏమ్మా....
నిజంగా నేనేనా ఇలా నీ జతలో ఉన్నా...
ఇదంతా ప్రేమేనా ఎన్నో వింతలు చూస్తున్నా...

వయస్సులో ఒకో క్షణం ఒకో వసంతం
నా మనస్సుకే ప్రతీ క్షణం నువ్వే ప్రపంచం
సముద్రమై అనుక్షణం పొంగే సంతోషం
అడుగులలోన అడుగులు వేస్తూ నడిచిన దూరం ఎంతో ఉన్నా
అలసట రాదు గడచిన కాలం ఇంతని నమ్మనుగా....
నిజంగా నేనేనా ఇలా నీ జతలో ఉన్నా...
ఇదంతా ప్రేమేనా ఎన్నో వింతలు చూస్తున్నా...

నా కలే ఇలా నిజాలుగా నిలుస్తు ఉంటే
నా గతాలనే కవ్వింతలై పిలుస్తు ఉంటే
వరాలుగా ఉల్లాసమే కురుస్తు ఉంటే
పెదవికి చెంప తగిలిన చోట పరవశమేదో తోడౌతుంటే
పగలే ఐనా గగనంలోన తారలు చేరెనుగా....
నిజంగా నేనేనా ఇలా నీ జతలో ఉన్నా...
ఇదంతా ప్రేమేనా ఎన్నో వింతలు చూస్తున్నా...
ఎదలో ఎవరో చేరి అన్నీ చేస్తున్నారా
వెనకే వెనకే ఉంటూ నీపై నన్నే తోస్తున్నారా
హరే హరే హరే హరే హరే రామా
మరి ఇలా ఎలా వచ్చేసింది ధీమా
ఎంతో హుషారుగా ఉన్నాదేదో లోనా ఏమ్మా....
హరే హరే హరే హరే హరే రామా
మరి ఇలా ఎలా వచ్చేసింది ధీమా
ఎంతో హుషారుగా ఉన్నాదేదో లోనా ఏమ్మా....

0 comments:

Post a Comment