Wednesday, 27 February 2013

CURRENT-అటు నువ్వే ఇటు నువ్వే


CURRENT                                           

అటు నువ్వే ఇటు నువ్వే మనసెటు చూస్తే అటు నువ్వే
ఎటు వెళ్తున్నా ఏం చేస్తున్నా ప్రతిచోటా నువ్వే...

అటు నువ్వే ఇటు నువ్వే అలికిడి వింటే అది నువ్వే
అదమరపైనా పెదవులపైనా ప్రతి మాటా నువ్వే...
అపుడు ఇపుడు ఎపుడైనా నా చిరునవ్వే నీవలనా
తెలియని లోకం తీపిని నాకు రుచి చూపావులే....
పరిచయమంతా గతమేనా గురుతుకు రానా క్షణమైనా
ఎదురుగ ఉన్నా నిజమే కాని కలవైనావులే....

రంగు రూపమంటూ లేనే లేనిదీ ప్రేమా...
చట్టు శూన్యమున్నా నిన్ను చూపిస్తూ ఉందీ...
దూరం దగ్గరంటూ నీడ చూడదీ ప్రేమా...
నీలా చెంత చేరి నన్ను మాటాడిస్తోందీ...
కనుపాప లోతులో... దిగిపోయి ఇంతలా...
ఒక రెప్పపాటు కాలమైన మరపే రావుగా...
ఎద మారుమూలలో... ఒదిగున్న ప్రాణమై...
నువు లేని నేను లేనె లేను అనిపించావుగా...
అటు నువ్వే ఇటు నువ్వే మనసెటు చూస్తే అటు నువ్వే
ఎటు వెళ్తున్నా ఏం చేస్తున్నా ప్రతిచోటా నువ్వే...
అటు నువ్వే ఇటు నువ్వే అలికిడి వింటే అది నువ్వే
అదమరపైనా పెదవులపైనా ప్రతి మాటా నువ్వే...

నాకే తెలియకుండా నాలో నిన్ను ఒదిలావే...
నేనే నువ్వయేలా ప్రేమ గుణమై ఎదిగావే...
మాటే చెప్పకుండా నీతో నువ్వు కదిలావే...
ఇటుగా చూడనంటూ నన్ను ఒంటరి చేశావే...
ఏకాంత వేళలో... కాంతి లేదురా...
నలుసంత కూడ జాలి లేని పంతాలేంటిలా...
నీ తోడు లేనిదే... మనసుండలేదురా...
నీ పేరు లేని ప్రేమనైన ఊహించేదెలా...
అటు నువ్వే ఇటు నువ్వే మనసెటు చూస్తే అటు నువ్వే
ఎటు వెళ్తున్నా ఏం చేస్తున్నా ప్రతిచోటా నువ్వే...
అటు నువ్వే ఇటు నువ్వే అలికిడి వింటే అది నువ్వే
అదమరపైనా పెదవులపైనా ప్రతి మాటా నువ్వే...

0 comments:

Post a Comment